خانه     ایرانگردی      جهانگردی      خدمات      درباره ما      تماس با ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درباره ما

این سایت بعد از مطالعات بسیار بر آن شد تا با ارائه پورتالی جامع از نقاط گردشگری ایران و جهان به زبان فارسی به رشد گردشگری در میان فارسی زبانان و خصوصا ایرانیان بکوشد این سایت تمام تلاش خود را انجام می دهد تا  برای تمامی فارسی زبانان در هر نقطه از جهان یاری برای گردشگری آنان باشد و بر پایه همین موضوع سعی شده تا تمام مسائل مربوط به  علایق و طبقات مختلف را برای تمام فارسی زبانان سراسر جهان در برگیرد 

این سایت هرگونه وابستگی به هر نوع سازمان و یا نهاد دولتی و یا غیر دولتی را تکذیب می کند و بر طبق موازین فارسی زبانان فعالیت خواهد داشت

این سایت امکانی را فراهم می دارد تا متقاضیان گردشگری را به راحتی به موسسات خدمات گردشگری اتصال دهد

شما نیز همینک می توانید به این چرخه بپیوندید   

 

Contact us

Welcome to Persian Portal TOURISM.COM

for advertisement contacts to

our email: pptourism [at] yahoo.com

 

We  help you to  have best advertisement in world.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyrights 2009 pptourism.com All rights reserved.